Hossy w nieruchomościach ciąg dalszy | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Hossy w nieruchomościach ciąg dalszy

Bądź na bieżąco! Zapisz się na NEWSLETTER

Najnowsze dane Eurostatu na temat cen nieruchomości mieszkaniowych w UE w III kw. ub.r. pozwalają odświeżyć diagnozę kondycji tego rynku.

Niewątpliwie zarówno w skali całej Unii, jak i Polski mamy ciąg dalszy hossy w nieruchomościach. Indeks cen obliczany dla naszego kraju poprawił historyczny rekord (w samym III kw. urósł o 2%, a rok do roku - o prawie 9%). Praktycznie we wszystkich krajach indeksy konsekwentnie odrabiają lub już ze sporą nawiązką odrobiły straty z lat 2009-2012. Trend wzrostowy w Europie ma "zsynchronizowany" charakter.

Czynniki jakie decydują o tym trendzie to po pierwsze luźna polityka banków centralnych, w tym ujemne stopy procentowe w strefie euro (ponieważ ceny nieruchomości nie są uwzględniane przy liczeniu inflacji, banki centralne niejako z definicji ignorują wzrost cen mieszkań).

Drugi najważniejszy czynnik to ogólnie sprzyjająca koniunktura gospodarcza, której przejawem są niskie stopy bezrobocia. Cały czas podkreślamy, że historycznie trendy na polskim rynku nieruchomości były (i są) silnie skorelowane z sytuacją na rynku pracy. Ta od 2013 roku systematycznie się poprawia, czemu towarzyszy wzrost cen mieszkań i domów.

Reasumując, trwa trend wzrostowy na rynkach nieruchomości w Europie i Polsce. Na szczęście tempo zwyżki jest spokojniejsze niż w trakcie niebezpiecznej bańki spekulacyjnej z lat 2006-2007. Czynnikiem ryzyka byłoby natomiast ewentualne odwrócenie korzystnego trendu na rynku pracy.

tomasz.hondo@quercustfi.pl

Artykuł wyraża poglądy autora i nie stanowi oficjalnej rekomendacji Quercus TFI S.A.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory