Barometry Qnews.pl | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Barometry Qnews.pl

Barometr Qnews.pl

Bądź na bieżąco! Zapisz się na NEWSLETTER

Barometr Nastrojów na GPW

Nasz barometr porusza się w przedziale od -2,0 (skrajny pesymizm) do +2,0 (skrajny optymizm). W języku matematycznym jego wartość = dystans od historycznej średniej mierzony w tzw. odchyleniach standardowych.

Barometr Nastrojów na Wall Street

Nasze barometry aktualizowane są zazwyczaj w pierwszy dzień roboczy tygodnia w godzinach porannych (z wyjątkiem okresów urlopowych).

Tomasz Hońdo, CFA
tomasz.hondo@quercustfi.pl


Metodologia
Nasze barometry to matematyczna próba zagregowania różnych indywidualnych komponentów. W pierwszym etapie poddajemy je wszystkie statystycznej obróbce - tzw. standaryzacji wg wzoru: komponent wystandaryzowany = (bieżąca wartość komponentu minus jego historyczna średnia za dany okres)/historyczne odchylenie standardowe danego komponentu. W kolejnym kroku obliczamy zwykłą średnią z wystandaryzowanych (ujednoliconych) komponentów i w ten sposób uzyskujemy bieżące wartości Barometru.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

Kiedy koniec podwyżek stóp w USA?

Wybory