Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Ilustracja własna
Luty przyniósł ponowne przyspieszenie hossy na rynkach akcji i podtrzymał dobrą passę w segmencie obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Zadyszkę odnotowały obligacje stałokuponowe i złoto.
Ilustracja własna
Najnowsze szacunki GUS za IV kwartał ub.r. potwierdziły, że wzrost polskiego PKB stopniowo przyspiesza. To dobra informacja, choć jednocześnie warto pamiętać, że dyskontowanie tego przyspieszenia na rynku akcji rozpoczęło się z dużym wyprzedzeniem.
Ilustracja własna
Dodajemy do naszej listy obserwacyjnej niezwykle użyteczny wskaźnik, pokazujący jaki jest potencjał WIG-u względem 12-miesięcznego poziomu docelowego wyliczonego na podstawie szacunków analityków dla poszczególnych spółek.
Źródło: Unsplash
Spread na rynku obligacji typu "high yield" w USA jest coraz bliżej kilkunastoletniego minimum sprzed dwóch lat. Rosnący apetyt na ryzyko na rynkach finansowych sprawia, że premia za to ryzyko staje się coraz mniejsza.
Ilustracja własna
Dojście przez WIG do 83 tys. pkt. i zwiększenie skali zwyżki powyżej 80 proc. to powody do świętowania, ale też przypomnienie, że indeks jeszcze bardziej zbliżył się do teoretycznych celów obecnej hossy. Te najniżej spośród oszacowanych przez nas poziomów docelowych zostały już nawet osiągnięte. Pozostałe są w przedziale 83-88 tys. pkt.
Ilustracja własna
Pozostający daleko w tyle za amerykańskimi indeksami benchmark rynków wschodzących podejmuje kolejną próbę wybicia górą z wielomiesięcznego trendu bocznego. Zerkamy na wyceny akcji na emerging markets.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

Pierwsza obniżka stóp w USA w:

Wybory