Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Ilustracja własna
Mijają dwa miesiące od ustanowienia przez WIG szczytu hossy, a tymczasem indeks na jednej z ostatnich sesji spadł o niemal 3 proc., co nie zdarzyło się od jesieni 2022, kiedy to owa hossa się rozpoczęła. Czy rynek byka na GPW uratują np. nadchodzące obniżki stóp w USA?
Ilustracja własna
Zgodnie z tradycją lipiec okazuje się, jak na razie, najlepszym miesiącem dla segmentu krajowych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Ich indeks TBSP po pokonaniu poziomów oporu znalazł się najwyżej od września 2021.
Ilustracja własna
Wskaźnik tzw. skonsolidowanego pozycjonowania inwestorów w akcjach autorstwa Deutsche Banku znalazł się o kroczek od granicy bardzo silnego optymizmu. Praktycznie od razu po jej dotknięciu zakończyły się hossy w latach 2021 i 2020 (przed pandemią).
Ilustracja własna
12-miesięczne saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach dłużnych (obligacji) przekroczyło po raz pierwszy w historii próg 30 mld zł. A czy jakieś postępy widać w funduszach akcji?
Ilustracja własna
Od rezultatu zmagań kursu USD/PLN z niepokonaną od miesięcy barierą techniczną w okolicy 3,90 zależeć mogą też dalsze losy hossy na GPW. W jaki sposób o dalszych losach dolara zdecydować może polityka banków centralnych?
Ilustracja własna
Indeks sWIG80 w osamotnieniu zdołał pokonać majowy szczyt hossy. Na długą metę akcje małych spółek pozostają faworytem na GPW. A od czego zależy ich kondycja w średnim terminie?

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory