Harper Hygienics - szansa przed spółką | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Harper Hygienics - szansa przed spółką

Profil działalności

Spółka jest jednym z liderów na polskim rynku produktów higienicznych do oczyszczania skóry, sprzedawanych m.in. pod marką Cleanic. Pod nazwą tą kryją się m.in. płatki kosmetyczne, patyczki higieniczne i chusteczki. Firma oferuje też produkty dla dzieci. W minionym roku 34,3% sprzedaży pochodziło z eksportu, głównie do Rosji, Ukrainy i Rumunii.

Wyniki finansowe

Systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży, stabilna i solidna marża brutto (30% w 2012 r.), rosnące wpływy gotówki z działalności operacyjnej (39 mln zł w 2012 r.) – to niektóre osiągnięcia spółki w ostatnich latach. Na tym tle dość chwiejny był poziom zysku netto. Wpływ na to miały ceny surowców. Zużycie materiałów i energii to zdecydowanie największa pozycja w rachunku kosztów. Harper kupuje wyczesy bawełniane, a tymczasem ceny bawełny na światowych rynkach podlegają silnym wahaniom.  

Przychody ze sprzedaży

Zysk netto

Źródło: raporty spółki

Perspektywy

Najważniejszym wydarzeniem najbliższych kilku kwartałów będzie uruchomienie maszyny do produkcji nowego materiału do chusteczek nawilżanych w oparciu o włoską technologię Arvell. Produkcja ma ruszyć w I połowie 2014 r. Inwestycja ta może się przyczynić do wyraźnego wzrostu zysków spółki. Eksperci Espirito Santo szacują, że w 2014 r. projekt Arvell powinien podwyższyć zysk brutto o ok. 20 mln zł. Nowa technologia ma opierać się na innych niż do tej pory, tańszych surowcach. Do poprawy wyników finansowych ma się również przyczynić ulga związana z inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej, pozwalająca odpisać nawet 21 mln zł od podatku w przyszłych latach.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

Podwyżki stóp procentowych w USA:

Wybory