Projekcja PKB na razie sprzyja akcjom | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Projekcja PKB na razie sprzyja akcjom

Bądź na bieżąco! Zapisz się na NEWSLETTER

Najnowsze projekcje NBP to, jak zawsze, ważne wydarzenie na krajowym rynku finansowym. W części projekcji dotyczącej inflacji analitycy NBP zastrzegli, że wiele zależy od tego, czy zostaną wycofane/ograniczone rządowe tarcze antyinflacyjne. W przypadku całkowitego wycofania działań interwencyjnych projekcja przewiduje mocne (choć przejściowe) odbicie inflacji do ponad 8 proc. rok do roku w drugiej połowie roku. Niepewność co do scenariuszy jest dla Rady Polityki Pieniężnej argumentem za brakiem obniżek stóp procentowych (co z kolei jest pozytywne dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu, zależnym od stawek WIBOR, i neutralne dla obligacji o stałym oprocentowaniu, dla których wymarzonym scenariuszem byłaby seria obniżek).

Rys1

 

Tym razem w większym stopniu pochylmy się nad projekcją NBP w części dotyczącej PKB, bo to właśnie ta część może bardziej interesować inwestorów na rynku akcji. W najnowszej projekcji uwagę zwraca kilka kwestii:

  • wyraźnie w górę w porównaniu z poprzednimi projekcjami podniosły się szacunki wzrostu PKB na kolejne kwartały - to skutek m.in. podwyżek w sferze budżetowej i większej oczekiwanej absorpcji funduszy unijnych (efekty te mają wyraźnie przeważać na spowolnieniem w eksporcie, spowodowanym przez mocnego złotego);
  • po raz pierwszy projekcja została wydłużona na większość 2026 roku (do III kw.);
  • szczyt dynamiki PKB prognozowany jest na I kw. 2025 (5,0 proc. r/r) - kiedy to spodziewany jest maksymalny wzrost (r/r) inwestycji w gospodarce - po czym wzrost PKB ma się zacząć powoli obniżać, m.in. na skutek normalizacji wzrostu wydatków publicznych.
Rys2

 

Czy inwestorzy powinni poważnie brać pod uwagę taki scenariusz dla gospodarki? Trzeba przyznać, że o ile projekcje NBP sprzed 2-3 lat wyraźnie "rozjechały się" z rzeczywistością, zdecydowanie nie doszacowując nadciągającego wtedy tąpnięcia dynamiki PKB (na usprawiedliwienie trzeba dodać, że zadecydowały o tym też nieprzewidywalne zdarzenia, przede wszystkich atak Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny), to od tego czasu projekcje już dużo lepiej wskazują kierunek zmian PKB.

Co scenariusz wynikający z najnowszej projekcji mógłby oznaczać dla krajowego rynku akcji? Prognozowane przyspieszenie PKB w kolejnych kwartałów tworzy cały czas sprzyjające środowisko dla akcji. Jednocześnie jednak, gdyby trafna miała się okazać teza o szczycie dynamiki PKB w I kw. 2025, to - biorąc pod uwagę typowy efekt wyprzedzenia na giełdzie względem trendów w gospodarce - szczytu hossy na GPW należałoby oczekiwać jakiś 1-2 kwartały wcześniej, czyli w okolicach III-IV kwartału br. Krajowe akcje nigdy nie lubiły obniżania się dynamiki PKB, a taki scenariusz kreśli projekcja NBP na lata 2025-26.

Rys3

 

Reasumując, trzeba przyznać, że projekcje NBP w ostatnich kwartałach dość trafnie wskazywały kierunek dla dynamiki PKB, więc warto bacznie przyglądać się tym prognozom. Na razie dobra wiadomość jest taka, że PKB ma przyspieszać aż do I kw. 2025, co zdaje się dawać jeszcze czas na hossę na GPW. Martwi natomiast perspektywa obniżania się dynamiki PKB w latach 2025-26, ale może kolejne projekcje (najbliższa planowana jest na lipiec) będą wyglądały pod tym względem bardziej optymistycznie?


Tomasz Hońdo, CFA, Quercus TFI S.A.

tomasz.hondo@qtfi.pl
Artykuł wyraża poglądy autora i nie stanowi oficjalnej rekomendacji Quercus TFI S.A.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory