Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Źródło: Unsplash
Inwersja krzywej dłuższa niż przed Wielkim Kryzysem, najdłuższy od 2007 roku okres utrzymywania wysokich stóp procentowych w USA, wzrost stopy bezrobocia do poziomu najwyższego od 28 miesięcy, a jednocześnie najwyższy od 29 miesięcy udział akcji w portfelach inwestorów indywidualnych – w jaką całość układają się te najnowsze fakty?
Ilustracja własna
Gdyby indeks S&P 500 cały czerwiec skończył na takim poziomie, jak obecnie, jego współczynnik ceny do wartości księgowej (P/BV) znalazłby się dokładnie na takim pułapie, jak na szczycie hossy w grudniu 2021. Coraz mniejszy dystans dzieli go też od szczytu tzw. bańki internetowej.
Źródło: Unsplash
11 miesięcy, jakie mijają od końca podwyżek stóp procentowych w USA to dokładnie tyle, ile wynosił średni czas oczekiwania na pierwszą obniżkę w ostatnich czterech dekadach. Co ryzykuje Fed, zwlekając z obniżkami mimo spodziewanego po maju spadku inflacji bazowej do poziomu najniższego od trzech lat?
Ilustracja własna
Majowy wzrost stopy bezrobocia w USA do poziomu najwyższego od ponad dwóch lat to sygnał teoretycznie niebezpieczny dla akcji (i korzystny dla obligacji). Na razie jednak sygnał ten nie ma szerokiego potwierdzenia w konkurencyjnych wskaźnikach z rynku pracy.
Ilustracja własna
Maj był 19 miesiącem wzrostu globalnego wskaźnika wyprzedzającego OECD. Z kolei od 6 miesięcy jest on powyżej granicy 100 pkt. Historycznie szczyt osiągał średnio po 8 miesiącach od przekroczenia tego pułapu.
Ilustracja własna
Po dwudziestu miesiącach kalendarzowych hossy na GPW zastanawiamy się nad potencjalnym terminem szczytu koniunktury w oparciu o cykl Kitchina i zestaw historycznych statystyk.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory