Obligacje od siedmiu miesięcy w korekcie | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Obligacje od siedmiu miesięcy w korekcie

Bądź na bieżąco! Zapisz się na NEWSLETTER

Hurtowe obligacje skarbowe, historycznie stanowiące jeden z filarów zrównoważonego portfela inwestycyjnego, w tym roku przechodzą trudne chwile. W ostatnich dniach indeks TBSP (Treasury BondSpot Poland) obejmujący ten segment papierów skarbowych, ponownie zaczął osuwać się w kierunku majowego dołka. Korekta spadkowa, trwająca od końcówki stycznia, liczy sobie zatem już ponad siedem miesięcy.


Obligacje hurtowe to papiery skarbowe sprzedawane dużym inwestorom na przetargach, a potem notowane na rynku międzybankowym, mające stałe oprocentowanie (które czyni ich notowania wrażliwymi na wahania oczekiwanej przez inwestorów rentowności).

Ale spadek cen obligacji to jednocześnie wzrost ich przyszłej rentowności (atrakcyjności). W ostatnich dniach rentowność przykładowych papierów z terminem wykupu za 10 lat (to standardowy benchmark całego rynku papierów hurtowych) flirtuje z poziomem 2% w skali roku, najwyższym od marca 2020. Dla porównania, w najniższym punkcie od czasu wybuchu pandemii rentowność ledwie przekraczała 1%.

Co przemawia na korzyść inwestycji w obligacje, a co stanowi czynnik ryzyka?

+ Rentowności szczególnie dłuższych papierów są wyraźnie wyższe od niemal zerowej stopy referencyjnej NBP, która stanowi naturalny poziom odniesienia dla wszelkich instrumentów dłużnych.

+ Rentowności dłuższych obligacji wyraźnie przewyższają też niemal zerowe oprocentowanie lokat bankowych.

+ Historycznie papiery hurtowe sprawdziły się jako komponent portfela inwestycyjnego, bo ich ceny podążały innymi ścieżkami niż np. ceny akcji - okresy zaawansowanej słabości obligacji były dobrymi okazjami do ich akumulacji.

- Coraz bardziej prawdopodobne podwyżki stóp procentowych w Polsce mogą wywrzeć presję na dalszy wzrost rentowności, szczególnie w przypadku obligacji o krótszych terminach do wykupu (bo ich rentowności są ściślej związane z poziomem stóp), a wzrost rentowności to automatycznie spadek cen.

- Rentowności są ciągle niskie zarówno względem historii, jak i aktualnego poziomu inflacji.

Reasumując, obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu przechodzą w tym roku trudny okres ze względu na rosnące oczekiwania na podwyżki ultra niskich stóp procentowych.


tomasz.hondo@quercustfi.pl

Artykuł wyraża poglądy autora i nie stanowi oficjalnej rekomendacji Quercus TFI S.A.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

Podwyżki stóp procentowych w USA:

Wybory