Dolar i euro po skoku - drogie czy nie? | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Dolar i euro po skoku - drogie czy nie?

Bądź na bieżąco! Zapisz się na NEWSLETTER

Jaki jest wpływ gwałtownych wydarzeń na rynku walutowym po zaskakującej decyzji RPP na długoterminową, fundamentalną wycenę złotego (lub też walut obcych względem złotego)? Czas odświeżyć nasze modele, bazujące na zależnościach między tempem inflacji w poszczególnych krajach (modele te wychodzą z założenia, że im większa inflacja w kraju A w porównaniu z krajem B, tym większej na dłuższą metę erozji ulega wartość waluty kraju A).

Zacznijmy od dolara. O ile na jesieni ub.r. nasz model niezwykle trafnie sygnalizował, że dolar względem PLN był bardzo drogi (co prognozowało ujemne długoterminowe stopy zwrotu z tej waluty), to do lipca br. kurs USD "zjechał" do poziomu neutralnego, a nawet nieco poniżej. Jak sytuacja wygląda po ostatnim wyskoku w górę? Dolar jest lekko przewartościowany względem złotego.

Rys1

 

A co z euro? W tym przypadku nasz model pokazuje, co ciekawe, zgoła odmienne wyniki. Wcześniej na przestrzeni tego roku sygnalizowaliśmy, że euro stało się realnie najtańsze względem PLN od 2008 roku (!). Ruch RPP sprawił, że kurs EUR mocno odbił od tego niskiego fundamentalnie pułapu. Jednak nie zmieniło to w sposób radykalny długoterminowej diagnozy. Euro nie przestało być niedowartościowane względem PLN w myśl naszego modelu (zmniejszył się natomiast stopień tego niedowartościowania). To ciągle efekt tego, że skumulowana inflacja w Polsce za ostatnie 3 lata (od pandemii) znacznie przerosła inflację w strefie euro.

Zwróćmy uwagę, że historycznie model całkiem nieźle prognozował przyszłe, długoterminowe zmiany notowań EUR/PLN (obrazuje je niebieska linia) - nie jest to więc tylko czysto teoretyczna, nieużyteczna koncepcja. Obecna prognoza to wzrost kursu euro średnio o ok. 1 proc. w skali roku w kolejnej dekadzie. Im wyższa prognoza długoterminowej aprecjacji EUR, tym większa atrakcyjność posiadania aktywów denominowanych w tej walucie w portfelu na dłuższą metę.

Rys2

 

Reasumując, po ostatnich gwałtownych wydarzeniach na rynku walutowym dolar w myśl naszego modelu stał się lekko przewartościowany względem złotego, natomiast euro stało się nieco mniej niedowartościowane.


Tomasz Hońdo, CFA, Quercus TFI S.A.

tomasz.hondo@qtfi.pl
Artykuł wyraża poglądy autora i nie stanowi oficjalnej rekomendacji Quercus TFI S.A.

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory