Jak wysoko dojdzie rentowność obligacji 10-letnich w USA w tym cyklu? | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

newsletter

quercus

Jak wysoko dojdzie rentowność obligacji 10-letnich w USA w tym cyklu?

Wyniki

Szczyt już za nami
27% (16 głosów)
Do mniej niż 5 proc.
25% (15 głosów)
5-6 proc.
40% (24 głosy)
Powyżej 6 proc.
8% (5 głosów)
Razem głosów: 60

Info

Quercus TFI S.A.:

nasza misja ESG

to edukacja ekonomiczna

Barometry Qnews.pl

Zagłosuj

S&P 500 zakończy ten rok:

Wybory