szukaj

napisz do nas Zamknij

Prosimy wpisać swoje dane, odezwiemy się do Państwa w najbliższym czasie.

Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI
SZUKAMY PEREŁEK

18-09-2014

Co nowego w MCI Management?

Sprzedaż pakietu akcji spółki zależnej PEM, nowe projekty inwestycyjne, wzrost NAV w pierwszym półroczu i większe dyskonto w wycenie giełdowej – to najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER

W marcu pisaliśmy, że dużymi krokami zbliża się sprzedaż pakietu akcji spółki zależnej PEM. Plan został zrealizowany, a MCI w ramach tzw. pre-IPO zarobiło na sprzedaży 64% akcji PEM 62 mln zł. PEM może zadebiutować na GPW na przełomie 2014/2015.

Jednocześnie MCI kontynuuje inwestycje. W pierwszym półroczu wykorzystano połowę rocznego budżetu (305 mln zł), m.in. w akcje Netii.

To niejedyna nowość. Spółka podała wyniki za pierwsze półrocze. Wartość aktywów netto urosła do 980 mln zł (na aktywa składają się m.in. pakiety akcji spółek ABC Data, Netia i Invia). W przeliczeniu na akcję daje to 15,69 zł wobec 12,20 zł na koniec 2013 r. Wcześniej spółka zapowiadała, że w całym roku parametr ten może urosnąć do 16,50 zł.

Ponieważ przez większość bieżącego roku kurs MCI był relatywnie stabilny, jednoczesny wzrost aktywów na akcję (NAVPS) sprawił, że obniżył się wskaźnik ceny do NAVPS. W momencie pisania tego artykułu przy cenie akcji na poziomie 10,40 zł wynosił on ok. 0,66. Innymi słowy walory notowane są z 34% dyskontem do NAVPS.

Ostatnio, wraz z ożywieniem na GPW, kurs zaczął zbliżać się do lutowego szczytu. Towarzyszyły temu informacje o zakupach akcji przez AIP, spółkę zależną głównego udziałowca, Tomasza Czechowicza.

Rys. Kurs akcji MCI (zł)

Do czynników ryzyka zaliczyć można częściowe uzależnienie wyników MCI od koniunktury na GPW oraz ewentualny wzrost zadłużenia (poprzez emisje obligacji) w przypadku realizacji większych projektów inwestycyjnych. Na razie jednak dług stanowi 11% aktywów netto.

 

Wszystkie wiadomości

INFO

ZAGŁOSUJ

Na koniec IX 2020 S&P 500 będzie:

© 2007-2013 Quercus TFI S.A.

Wykonanie: VOBACOM

Polityka plików cookies

Nota prawna