szukaj

napisz do nas Zamknij

Prosimy wpisać swoje dane, odezwiemy się do Państwa w najbliższym czasie.

Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI
CO NAS DZIWI?

27-08-2013

Co nas dziwi? Historyczne wyniki Solara

Sebastian Buczek, Wojciech Zych

Mamy wreszcie rozwiązanie zagadki znakomitych historycznych wyników Solara (przypomnijmy – spółka wykazała aż 52 mln zł zysku w 2011 r. i zapowiadała 58 mln zł w 2012 r.). Umożliwiło je opublikowane w piątek sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 r. Co z niego wynika?

Popatrzmy na poniższe pozycje (s. 5 sprawozdania), a wszystko stanie się jasne.

     I pół. 2013      I pół. 2012      Dynamika
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 70 098 72 267 97,0%
Koszty działalności operacyjnej 70 649 56 381 125,3%
I. Amortyzacja   2 246 2 353 95,5%
II. Zużycie materiałów i energii   2 674 2 665 100,3%
III. Usługi obce  16 588 16 835 98,5%
IV. Podatki i opłaty     544 508 107,1%
V. Wynagrodzenia 12 155 12 212 99,5%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 007 2 906 103,5%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 795 806 98,6%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 640 18 096 180,4%
Zysk (strata) na sprzedaży -551 15 886 -

Przychody Solara w I połowie br. są zbliżone do ubiegłorocznych. Pozycje kosztowe również – amortyzacja, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia itd. Jest tylko jedna „mała” różnica. Jaka? Pozycja wartość sprzedanych towarów i materiałów. Ni z gruszki, ni z pietruszki koszt związany z tą pozycją wzrósł o 80% r/r! Dlaczego? Co się stało?

Stanowczego wyjaśnienia wymaga, czy nie jest tak, że w I półroczu 2012 r. (przy podobnym poziomie przychodów) Solar kupił towar (głównie) od powiązanej firmy Grutex za „półdarmo” za 18,1 mln zł, a w bieżącym roku już za normalną cenę 32,6 mln zł? I czy taki sam trick nie został zrobiony w 2011 r.?

Naszym zdaniem, w razie braku rzeczowego wyjaśnienia, byłby to niezbity dowód na to, że podrasowanie wyników co najmniej w 2011 r. i w I kwartale 2012 r. odbywało się w ten sposób, że Solar za „półdarmo” kupował towar od Grutexu, zawyżając zyski i umożliwiając właścicielom Solara sprzedaż akcji po zawyżonej cenie. Naszym zdaniem wszyscy Inwestorzy, którzy kupili akcje w ofercie po 13 zł, w takim przypadku powinni dokonać zwrotu towaru (akcji) i otrzymać z powrotem zapłaconą kwotę.

 


Zachęcamy do zapisania się na NEWSLETTER, w którym regularnie powiadamiamy o najnowszych artykułach na qnews.pl. Wyłącznie dla osób zapisanych na NEWSLETTER: comiesięczny przegląd inspirujących wykresów

Wszystkie wiadomości

INFO

ZAGŁOSUJ

Czy WIG w najbliższych kilku miesiącach powróci do marcowego dołka?

© 2007-2013 Quercus TFI S.A.

Wykonanie: VOBACOM

Polityka plików cookies

Nota prawna