szukaj

napisz do nas Zamknij

Prosimy wpisać swoje dane, odezwiemy się do Państwa w najbliższym czasie.

Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI

17-04-2014

Indeksy małych i średnich spółek postraszyły wizją cofnięcia do marcowego dołka. Bardziej optymistyczne sygnały płyną natomiast z gospodarki. Ożywienie na rynku pracy jest ciągle w dość wczesnej fazie.

Wszystkie wiadomości

14-04-2014

Pozytywne sygnały z polskiej gospodarki napływające na rynek akcji są (jeszcze) w przewadze. W ten nurt wpisują się: dalszy wzrost wskaźników wyprzedzających, podnoszenie prognoz PKB przez instytucje finansowe, dalsze odroczenie w czasie podwyżek stóp procentowych.

Wszystkie wiadomości

11-04-2014

Relatywnie wysokie wyceny amerykańskich akcji były i są jednym z czynników ryzyka na ten rok. Korekta, która właśnie zepchnęła indeksy na Wall Street do wielotygodniowych minimów, póki co tylko w niewielkim stopniu uatrakcyjniła akcje. Obok zagrożeń są też jednak i pozytywne czynniki.

Wszystkie wiadomości

10-04-2014

Ostatnio coraz częściej mówi się o możliwości dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny i wprowadzenia QE na wzór amerykański. Nawet bez QE polityka EBC ma wyraźny wpływ na rynki finansowe, o czym świadczy hossa (bańka?) na rynkach obligacji krajów peryferyjnych.

Wszystkie wiadomości

09-04-2014

Rozpoczynamy monitoring poziomu wycen na polskim rynku akcji. Będziemy regularnie przyglądać się wskaźnikom cena/prognozowane zyski (P/E) dla grupy najważniejszych spółek z indeksu WIG.

Wszystkie wiadomości

07-04-2014

W marcu wskaźnik PMI obrazujący koniunkturę w polskim przemyśle spadł w stopniu największym od dwóch lat. Z naszej analizy wynika na szczęście, że nie jest to jeszcze wiarygodny sygnał końca hossy na GPW. Na sygnał taki trzeba będzie poczekać.

Wszystkie wiadomości

04-04-2014

W porównaniu z poprzednimi falami wzrostowymi, trwające od połowy marca ożywienie na GPW jest ciągle na dość wczesnym etapie. Oby tylko byczych planów nie pokrzyżowały jakieś czynniki ryzyka, np. na Wschodzie.

Wszystkie wiadomości

03-04-2014

Powrót złota do łask inwestorów okazuje się procesem wymagającym czasu. Na rynku powtarzany jest argument, że cenom kruszcu szkodzi wygaszanie QE, chociaż czynnik ten był przecież dyskontowany przez cały ubiegły rok.

Wszystkie wiadomości

01-04-2014

Rację mieli tym razem ci uczestnicy naszej zabawy, którzy spodziewali się wzrostu WIG. Wzrost ten okazał się jednak ostatecznie słabszy od konsensusu prognoz.

Wszystkie wiadomości

31-03-2014

Kończący się I kwartał wprowadził trochę zamieszania na wykresach indeksów, szczególnie małych i średnich spółek. Skala odreagowania niedawnych spadków będzie testem tego, na ile zagrożenia zostały oddalone.

Wszystkie wiadomości

Strony

INFO

Quercus TFI S.A.

ZAGŁOSUJ

IV kwartał jako całość przyniesie indeksowi S&P 500:

© 2007-2013 Quercus TFI S.A.

Wykonanie: VOBACOM

Polityka plików cookies

Nota prawna