szukaj

napisz do nas Zamknij

Prosimy wpisać swoje dane, odezwiemy się do Państwa w najbliższym czasie.

Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI Quercus TFI

28-04-2014

Na ocenę perspektyw dla rynku akcji składają się rozmaite elementy, takie jak analiza techniczna, makroekonomiczna, zmiany stóp procentowych, a wreszcie poziom wycen. Aby umożliwić Czytelnikom szybkie orientowanie się w tej skomplikowanej sytuacji, będziemy do analiz dołączać podsumowanie diagnoz w postaci przysłowiowej „pigułki”.

Wszystkie wiadomości

25-04-2014

Cały czas mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym do tego, które znamy z 2013 roku: indeks małych spółek nie tylko przestał być lokomotywą hossy, ale co gorsza sprawuje się relatywnie słabo.

Wszystkie wiadomości

24-04-2014

Jaki poziom osiągnie indeks WIG na koniec czerwca? Na tych uczestników naszego konkursu, którzy najtrafniej odpowiedzą na to pytanie, czekają nagrody.

Wszystkie wiadomości

21-04-2014

Rada Polityki Pieniężnej pozostaje bardzo „gołębia”, w czym pomaga jej bardzo niski poziom inflacji. Rozwijające się stopniowo ożywienie na rynkach surowcowych każe jednak zacząć się zastanawiać czy sytuacja nie ulegnie zmianie w II połowie roku.

Wszystkie wiadomości

17-04-2014

Indeksy małych i średnich spółek postraszyły wizją cofnięcia do marcowego dołka. Bardziej optymistyczne sygnały płyną natomiast z gospodarki. Ożywienie na rynku pracy jest ciągle w dość wczesnej fazie.

Wszystkie wiadomości

14-04-2014

Pozytywne sygnały z polskiej gospodarki napływające na rynek akcji są (jeszcze) w przewadze. W ten nurt wpisują się: dalszy wzrost wskaźników wyprzedzających, podnoszenie prognoz PKB przez instytucje finansowe, dalsze odroczenie w czasie podwyżek stóp procentowych.

Wszystkie wiadomości

11-04-2014

Relatywnie wysokie wyceny amerykańskich akcji były i są jednym z czynników ryzyka na ten rok. Korekta, która właśnie zepchnęła indeksy na Wall Street do wielotygodniowych minimów, póki co tylko w niewielkim stopniu uatrakcyjniła akcje. Obok zagrożeń są też jednak i pozytywne czynniki.

Wszystkie wiadomości

10-04-2014

Ostatnio coraz częściej mówi się o możliwości dalszego poluzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny i wprowadzenia QE na wzór amerykański. Nawet bez QE polityka EBC ma wyraźny wpływ na rynki finansowe, o czym świadczy hossa (bańka?) na rynkach obligacji krajów peryferyjnych.

Wszystkie wiadomości

09-04-2014

Rozpoczynamy monitoring poziomu wycen na polskim rynku akcji. Będziemy regularnie przyglądać się wskaźnikom cena/prognozowane zyski (P/E) dla grupy najważniejszych spółek z indeksu WIG.

Wszystkie wiadomości

07-04-2014

W marcu wskaźnik PMI obrazujący koniunkturę w polskim przemyśle spadł w stopniu największym od dwóch lat. Z naszej analizy wynika na szczęście, że nie jest to jeszcze wiarygodny sygnał końca hossy na GPW. Na sygnał taki trzeba będzie poczekać.

Wszystkie wiadomości

Strony

INFO

ZAGŁOSUJ

Czy WIG w najbliższych kilku miesiącach powróci do marcowego dołka?

© 2007-2013 Quercus TFI S.A.

Wykonanie: VOBACOM

Polityka plików cookies

Nota prawna